Vores møbler på Søndervangskolen

Søndervangskolen i Viby tæt på Aarhus har gennemgået en komplet modernisering af personalefaciliteter, indskoling, mellemtrin og udskoling i årene 2016-2019. Formålet med moderniseringen har været at skabe fysiske rammer, der kan bidrage til et velfungerende lærings- og arbejdsmiljø for personale og elever. Gennem de forskellige faser har brugerinddragelse været i fokus for at sikre, at de faglige mål, skolens vision og elevernes præferencer blev imødekommet i den nye indretning.

Kunde

Søndervangskolen

Arkitekt

SMAK Arkitekter & RITA Arch

År

2016-2019

jensenplus spisebord i skolen forskellige farver børn, der studerer
Valget af møbler faldt blandt andet på K2 Seat, som giver de studerende god ergonomisk støtte og hjælper med at øge koncentrationsniveauet.
"Søndervanskolen har gennem en årrække samarbejdet med JENSENplus om skræddersyede løsninger til etablering af læringsmiljøer. Vi har fået mere end bare standardløsninger fra JENSENplus. De gik proaktivt ind i processen med kreative designløsninger til fællesarealer og klasselokaler. Vi har nu et slutresultat, der er en god blanding af standardmøbler og skræddersyede løsninger af inventar og rum, som afspejler Søndervangskolens høje kvalitet og ambitioner som skole."

Martin Bernhard

Viceskoleleder, Søndervangskolen

Personalefaciliteter og læringscenter

"San Francisco" er navnet på et fællesområde på Søndervangskolen, som omfatter bibliotek og arbejdsområder i ét område. Forskellige typer af rum er velintegrerede for at imødekomme forskellige arbejdspræferencer og fungere som et effektivt læringscenter for børn og unge med plads til både gruppearbejde, fordybelse og ro.
jensenplus spisebord i skolen forskellige farver studerer
For at skabe et roligt område i biblioteket er der blevet implementeret høje bogkasser, der indrammer siddeområdet.
jensenplus spisebord i skolen forskellige farver inspiration
De forskellige arbejdsborde giver plads til gruppearbejde og individuelt arbejde for både lærere og elever.
"Søndervanskolen har gennem en årrække samarbejdet med JENSENplus om skræddersyede løsninger til etablering af læringsmiljøer. Vi har fået mere end bare standardløsninger fra JENSENplus. De gik proaktivt ind i processen med kreative designløsninger til fællesarealer og klasselokaler. Vi har nu et slutresultat, der er en god blanding af standardmøbler og skræddersyede løsninger af inventar og rum, som afspejler Søndervangskolens høje kvalitet og ambitioner som skole."

Martin Bernhard

Viceskoleleder, Søndervangskolen

Børnehave

I de nye førskolefaciliteter var målet at skabe lærings- og aktivitetsrum, som passer til de forskellige aktiviteter i skoletiden og efter skoletid. Klasselokalet kan bruges til både undervisning, bevægelse, leg, fordybelse og projektarbejde.
jensenplus spisebord i skolen forskellige farver læring
Klasselokalet med plads til gruppearbejde, individuelle opgaver og leg i det tilstødende rum opfylder alle læringskrav for førskoleelever.
"I samarbejdet med JENSENplus forventede vi høj kvalitet, og det fik vi. Det omfattede blandt andet høj produktkvalitet på løse møbler, lang holdbarhed, prismatch samt proaktiv og konstruktiv deltagelse i det visuelle design og den endelige implementering."

Martin Bernhard

Viceskoleleder, Søndervangskolen

Mellemskole

jensenplus spisebord i skolen forskellige farver
På mellemtrinnet på Søndervangskolen havde både klasselokaler og fællesarealer brug for en pædagogisk modernisering. Fornyelsen af lokalerne understøtter nu læringsaktiviteterne på forskellige niveauer og gør det muligt at skifte lokaler løbende.

Ungdomsuddannelse

Når det gælder indretningen af udskolingen, har fokus primært været på at øge elevernes motivation. Derfor er de faste klasselokaler blevet udskiftet med flere fælles klasselokaler, der er indrettet efter de konkrete undervisningskrav og understøtter elevernes kompetencer og faglige viden. De nye lokaler giver mulighed for, at eleverne kan være nysgerrige, undersøgende og udforskende, men giver også mulighed for refleksion og feedback på egen læring i løbet af dagen.
jensenplus k2 sæde ergonomisk puf i skolen
Demokratirummet 'Athen' er et fællesrum til bl.a. oplæg, undervisning, fordybelse og koncentration både individuelt og i samarbejde med andre.
jensenplus skole med spisebord aftagelige ben 1
De nyindrettede faciliteter til folkeskolen tilbyder også et ungdomsmiljø, der fungerer som klubfaciliteter efter skoletid. Indretning af 'Study-Hard Café' og et lille tekøkken.
jensenplus kantine skole stang5 danmark
Tekøkkenet kan bruges af både ansatte og unge på skolen i forbindelse med klubaktiviteter efter skoletid.
"Vi tror på, at den nye indretning har haft en stor betydning for Søndervangskolens positive udvikling og resultater. Fra skolens side har vi også haft et strategisk fokus på læringsmiljø og design. Det har resulteret i, at skolen skiller sig ud på flere områder, hvor det nye udtryk har været proportionalt med skolens overordnede strategiske satsning."

Martin Bernhard

Viceskoleleder, Søndervangskolen